Referenties Complexen

In willekeurige volgordeGrand-Hotel complex te Scheveningen. 12 VvE's 124 woningen, wandeldek en parkeergarage. Inspecie complex, bijstellen en actualiseren MJOP's. Uitgevoerd februari 2016Javastraat 84a Den Haag.
Inspectie begane grond vloer.
Uitgevoerd februari 2016

VvE Complex Boschrande te Den Haag
Benoordenhoutseweg 195 t/m 226, 32 woningen
MJOP opgesteld december 2014

VvE Complexen Damplein te Leidschendam
6 VvE's, winkels, woningen, bedrijfsruimten en parkeergarage
MJOP's opgesteld maart 2015
VvE Vlierboomstraat 600-602-604 te Den Haag
Half portiek, 3 woningen
MJOP opgesteld mei 2013, jaarlijks geactualiseerd


VvE Complex Laan van Clingendael 100 - 162 te Den Haag
38 woningen en 12 garageboxen
MJOP opgesteld juni 2014
VvE Complex Van Alkemadelaan 1177 - 1246 te Den Haag
32 woningen en 16 garageboxen
MJOP opgesteld november 2014


VvE Complex Breitnerlaan 231 - 313 te Den Haag
Inspectie en inventarisatie dak en schoorstenen
Uitgevoerd april 2015
VvE Complex Sirtemastraat 209 - 467 te Den Haag
79 appartementen en parkeerterreinen
MJOP opgesteld maart 2013


VvE Complex Kortenbos I, II en III te Den Haag
Gedempte Sloot 16 - 230 en Sirtemastraat 12 - 336 
291 appartementen, parkeerterreinen en parkeergarage
MJOP opgesteld januari 2013
VvE Complex Vernieuwde Uitleg te Den Haag
Nieuwe Uitleg 6, 7, 8 en 9
27 woningen en parkeergarage
MJOP opgesteld april 2013 en jaarlijks geactualiseerd


VvE Complex Mankesstraat 1 - 83 te Den Haag
36 woningen
MJOP opgesteld maart 2013

VvE Complex Ranonkelstraat 197 - 293 te Den Haag
36 woningen, 10 garageboxen
MJOP opgesteld april 2015


VvE Complex Seinpostduin 403 - 557 te Den Haag
65 woningen, 2 parkeergarages en parkeerdek
MJOP opgesteld mei 2012 en geactualiseerd augustus 2015
VvE Complex Van Onselenstraat 28A en 28B te Rotterdam
2 woningen
MJOP opgesteld april 2013


VvE Complex De Elsberg te Voorburg
Burg. den Haan-Groenpark 1 t/m 153
In kaart brengen en inspecteren daken van het complex januari 2015
VvE Gentsestraat 1A t/m 1M te Den Haag
In kaart brengen en inspecteren daken van het complex maart 2014


VvE Complex Frederikstraat 293 - 841 te Den Haag
222 woningen, 3 parkeerterreinen, 16 winkels/bedrijfsruimten en kantoorgebouw
MJOP opgesteld september 2008, jaarlijks geactualiseerd en
begeleiding groot onderhoud
VvE Complex 's-Gravenduyn te Den Haag
Landréstraat, Mozartlaan en Willem Pijperstraat
In kaart brengen en inspecteren daken van het complex, mei 2011


VvE Complex Sportlaan 914 - 960 te Den Haag
24 appartementen
MJOP opgesteld augustus 2012
VvE Complex Jacques Urlusstraat 3 - 149 te Den Haag
70 appartementen, 31 garageboxen
MJOP opgesteld oktober 2012


VvE Complex Catharina van Rennesstraat 3 - 149 te Den Haag
70 appartementen, 31 garageboxen
MJOP opgesteld augustus 2013
VvE Complex Espectro, Wateringsveld te Den Haag
45 appartementen, 6 commerciele ruimten, parkeerterrein met 24 parkeerplaatsen
MJOP opgesteld juni 2013


VvE Complex Het Fore, Frekehof 2 / 78 te Leidschendam
39 appartementen en parkeerkelder met 54 parkeerplaatsen
MJOP opgesteld juli 2012

VvE Complex Residentie Hofvijver te Den Haag
Lange Vijverberg 20, Tournooiveld 1
MJOP opgesteld november 2009 en dakvlakken in kaart gebracht
januari 2014


VvE Complex Monseigneur van Steelaan 110 - 156 te Voorburg
24 woningen
MJOP opgesteld oktober 2012
VvE Complex Heemskerckstraat 29 te Den Haag
Heemskerckstraat 29 - 29a - 29b, gesplitst herenhuis
3 woningen
MJOP opgesteld oktober 2015


VvE Complex Van Trigtstraat 3 - 33 te Den Haag
12 woningen en 2 garageboxen
BOR (bouwkundig opname rapport) en toetsing bestaande MJOP, november 2015
Complex Vreeswijkstraat 143 - 155 te Den Haag
Eén portiek, 6 woningen en 1 winkel
Inspectie en inventarisatie daken en balkons achtergevel
Uitgevoerd september 2015


Complex Heelsumstraat 76 - 128 te Den Haag
5 portieken, 21 woningen, 1 garage en 5 winkels
Begeleiding oplossen wateroverlast kelders, uitgevoerd februari-maart 2014
VvE Complex Kid Oryrode 1 - 32 te Zoetermeer
32 maisonnette woningen, wandeldek met onder gelegen parkeren
Gevelinspectie uitgevoerd in april 2012


VvE Complex Vernieuwde Uitleg te Den Haag
Nieuwe Uitleg 6, 7, 8 en 9
27 woningen en parkeergarage
Begeleiding dakrenovatie begin 2014
Woning Van Naeltwijckstraat 107 te Voorburg
Kruipruimte onderzoek
Uitgevoerd december 2015


VvE Jozef Israelslaan 4 - 12 te Den Haag
12 woningen, 2 portieken
Uitvoeren dakinspectie en advies toekomstig dakonderhoud en renovatie t.b.v. kosten in het MJOP
Uitgevoerd januari 2016
Teylingerhorstlaan 33 te Wassenaar
Inspectie kruipruimten
Uitgevoerd mei 2013

Perenstraat 151 te Den Haag.
Bouwkundige inspectie begane grond woning
Uitgevoerd februari 2016