Onder de naam VIP Beheer worden diverse werkzaamheden uitgevoerd:

 • Adviseren van VvE’s, VvE beheerders / -administrateurs, particulieren en groot eigenaren met betrekking tot:
  • het technisch beheer van gebouwen, woningen en complexen
  • uit te voeren onderhoudswerken of renovaties
 • Analyseren van splitsingsakten ten behoeve van de kostenverdeling, leden VvE
 • Opstellen meerjaren onderhoud plannen (MJOP’s)
 • Actualiseren of bijstellen van bestaande MJOP’s
 • Inspecteren van gebouwen en complexen ofwel het opstellen van bouwkundig opname rapporten (BOR’s)
 • Inspecteren en rapporteren over de conditie van specifieke gebouw- of complexdelen in de ruimste zin. Bijvoorbeeld inspecties van daken, gevels, verfwerken, kozijnen, betonwerken etc.
 • Inventariseren en bepalen van hoeveelheden, gebouwdelen en complexen
 • In kaart brengen van de diverse gebouwdelen middels eenvoudige en duidelijke tekeningen
 • Advisering wijze van uitvoering van onderhoud of renovatie
 • Opstellen werkomschrijvingen ten behoeve van offerte aanvragen voor uit te voeren onderhoud- of renovatiewerkzaamheden
 • Vergelijking van aanbiedingen / offerten onderhoud- of renovatiewerken
 • Bemiddeling tussen opdrachtgever en uitvoerende partij(en)
 • Opstellen van opdrachtstukken voor uit te voeren werkzaamheden
 • Begeleiding, directievoering en controleren bij de uitvoering van onderhoud- of renovatiewerken

Inmiddels is er door mij in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in bovenstaande werkzaamheden en kan ik putten uit een groot aantal referentie werken en een breed netwerk van uitvoerende betrouwbare partijen.

Voor een indruk van de uitgevoerde werkzaamheden, zie de referentie complexen.

Doel meerjaren onderhoud plan (MJOP):

Voor de instandhouding van een gebouw of een complex is uitvoering van regulier onderhoud van de gemeenschappelijk algemene delen een vereiste.


Door verstandige uitvoering van het reguliere onderhoud of het renoveren van gebouwdelen volgens een duidelijke en jaarlijks geactualiseerde planning zal een gebouw of een complex in een goede en nette staat blijven. Bovendien worden overlast door gevolgschaden en de daarbij komende kosten voorkomen.

Het doel van een MJOP is om de vereniging van eigenaren (VvE) of een gebouw eigenaar inzicht te verschaffen over de te verwachten onderhouds- of renovatiekosten waardoor het mogelijk is een verantwoorde reservering van gelden of VvE bijdrage vast te stellen.


Een jaarlijks geactualiseerd meerjaren onderhoud plan geeft bovendien een goed beeld van de onderhoud geschiedenis van een gebouw of een complex.

Bij aan- of verkoop van een woning uit een VvE complex zal tegenwoordig steeds meer gevraagd worden naar het MJOP, mede daar het reserveren voor onderhoud sinds mei 2008 een wettelijke verplichting is.

Een goed werkende VvE, in het bezit van een duidelijk MJOP, kan de waarde van een woning mogelijk gunstig beïnvloeden.

Lees hier meer over het meerjaren onderhoud Plan (MJOP)