MJOP Programma


Ten behoeve van de opstelling MJOP’s is er door mij een eenvoudig maar doeltreffend programma ontwikkeld.

Met dit programma kan de opstelling, de jaarlijkse actualisatie of bijstelling van het MJOP eenvoudig door de administrateur of technisch beheerder van de VvE zelf worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen met name kleinere VvE’s zich de kosten van een professioneel VvE beheerder of administrateur besparen. Het programma wordt overigens ook naar tevredenheid gebruikt door één van de grotere VvE vastgoedmanagement organisaties in de regio Den Haag.
De prognosestaat wordt gevuld met regels per gebouw onderdeel, gecodeerd volgens de 'Stabu-codering'. Dat is een veel gebruikte codering in de bouw- en beheerderswereld. De prognosestaat wordt automatisch gesorteerd op 'Stabu-code'.

  • Op het geprinte overzicht zijn zichtbaar: het afgelopen jaar, het huidige jaar en de komende 9 jaren.
  • Op het scherm van de pc zijn ook de 11 jaren daarna nog zichtbaar.

Actualiseren of doorschuiven van het overzicht naar een volgend jaar gaat eenvoudig middels een druk op de knop
en zonder extra rekenwerk. De prognose bedragen worden automatisch geïndexeerd. Het indexpercentage kan naar wens worden ingesteld (0% kan uiteraard ook).


In de staart van de prognosestaat kunnen reserve tegoeden, eventuele overige uitgaven (niet zijnde onderhoudskosten) en ook eventuele inkomsten (bijvoorbeeld rente inkomsten of ontvangen subsidies) worden ingevuld waardoor het totale prognose overzicht geheel aansluit bij de boekhoudkundige jaarstukken van de VvE en er een duidelijk beeld ontstaat van de jaarlijkse kosten en reserves aan het begin en einde van de boekjaren.
Het programma genereert een gecomprimeerd overzicht van de totalen per 'Stabu-Hoofdstuk' op A-4 formaat inclusief de reservestanden aan begin en einde van de boekjaren (makkelijk voor de toezending naar de leden van de VvE).

Het programma genereert een indicatie berekening van de minimaal benodigde reserveringen om de opgenomen kosten in het prognose overzicht te kunnen dekken.

Ook genereert het programma een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden in het huidige jaar.

Het programma werkt op de meeste Window gestuurde pc’s.

Voor een demonstratie of uitleg van het programma ben ik altijd bereid.