Onder de naam VIP Keur worden onder andere uitgevoerd:

  • Bouwkundige keuringen van aan- of verkoop woningen of gebouwen.
  • Inspecteren van specifieke delen van een aan- of verkoop woning. zoals bijvoorbeeld een specifieke inspectie van kruipruimte(n) of dak(en).
  • Opleveren nieuwbouw

Bouwkundige keuringen


Als u overweegt een bestaande woning te kopen of te verkopen is het raadzaam een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de bouwkundige staat en onderhoudsconditie van de woning.

VIP Keur is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, gespecialiseerd in het doen van bouwkundige keuringen en kan u hierbij van dienst zijn.

Inmiddels zijn er door mij in de loop der jaren (vanaf 2009) ca. 1.000 woningen geïnspecteerd waardoor een ruime ervaring is opgebouwd in uitvoering van inspecties en verslaglegging.

De opdrachten voor uitvoering van bouwkundige keuringen bereiken mij meestal, óf rechtstreeks van kopers of verkopers van een woning, óf via verkopend of aankopend makelaars óf via hypotheek adviseurs.


Inspecties van specifieke delen van een woning

Indien u twijfelt over de conditie of meer zekerheid wilt krijgen over bepaalde delen van een pand kan VIP Keur u ook van dienst zijn.

Sinds 2009 zijn er vele specifieke bouwdelen van woningen door mij geïnspecteerd en beschik ik inmiddels over een ruime ervaring en kennis van zaken.

Bovendien kan ik putten uit de opgebouwde kennis en ervaring welke is opgedaan bij de uitvoering van mijn werkzaamheden onder de naam VIP Beheer.

Hierbij vooral te denken aan:

  • kruipruimte(n) inspecties
  • dakinspecties
  • gevelinspecties etc.

Opleveren nieuwbouw

Indien de door u gekochte nieuwbouw binnenkort aan u zal worden overgedragen kan VIP Keur u bij de oplevering begeleiden en een onafhankelijk en onpartijdig bouwkundig opleveringsrapport opstellen.

Voor nadere informatie en toelichting over de uitvoering van een bouwkundige keuring, een specifieke inspectie of oplevering nieuwbouw kunt u met mij contact opnemen.